Verkoopsvoorwaarden

- beknopte versie -

Bekijk de volledige algemene verkoopsvoorwaarden

  1. Alle prijzen op deze bestelbon zijn inclusief BTW en zijn geldig voor de periode hernomen op bestelbon. Wijzigingen in BTW-stelsel of wijziging in wettelijke maatregelen kunnen een prijswijziging tot gevolg hebben. De aangegeven prijzen gelden “vanaf magazijn”. De kosten voor verpakking en verzending zijn ten laste van de klant tenzij anders aangegeven op bestelbon of factuur.
  2. Santurel-Inter b.v.b.a behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te nemen of te weigeren. Bij openstaande rekening(en) wordt elke nieuwe bestelling geweigerd. Op schriftelijk verzoek zal de klant de reden van eventuele weigering meegedeeld worden.
  3. De bestellingen worden binnen de 3 werkdagen na ontvangst verzonden per post of vervoerder. Laattijdigheid in de levering te wijten aan vertraging bij de post of vervoerder vallen buiten de verantwoordelijkheid van Santurel-Inter b.v.b.a.
  4. Uw gegevens worden nooit aan derden overgemaakt. Zij worden beschouwd als vertrouwelijk en enkel de directie Santurel-Inter b.v.b.a heeft toegang ertoe.
  5. De geleverde artikelen blijven het eigendom van Santurel-Inter b.v.b.a. tot hun volledige betaling.
  6. De factuur is kontant betaalbaar binnen de acht dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling binnen deze termijn wordt op het verschuldigde bedrag een intrest ten belope van 14% berekend. Eveneens wordt zonder ingebreke stelling een schadeloosstelling ten belope van 20% van de factuurwaarde met een minimum van €40 inbaar.(art.1152 van het Burgerlijk Wetboek).
  7. Bij niet-betaling binnen de termijn is Santurel-Inter b.v.b.a. gerechtigd een vergoeding te eisen voor de kosten van de herinnneringsbrieven ten belope van 3,72 euro per herinnering, alsmede om de kosten van het ter post aantekenen in rekening te brengen.
  8. Behoudens andersluidende wetsbepalingen zijn de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd bij geschillen.
  9. De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De terugbetaling van de door de consument gestorte bedragen zal plaatsvinden binnen de dertig dagen die volgen op de verzaking en de terugzending van de waren. Er worden geen kosten voor terugbetaling aangerekend. De kosten van verzending en terugzending van de aankoop is altijd ten laste van de consument. Het teruggaverecht is niet langer van toepassing na opening van de individuele verpakking, of enige vorm van beschadiging van de waren.

Bekijk de volledige algemene verkoopsvoorwaarden


© 2021 Santurel | Van Eyckpark 4, 9250 Waasmunster (België) | BE 0461.393.564 | info@santurel.net
nieuwsbrief | verkoopsvoorwaarden | algemene verkoopsvoorwaarden | modelformulier tot herroeping | privacy policy | cookie policy | sitemap Quoted: Websites met méér

Om uw surfervaring te verbeteren maakt Santurel gebruik van cookies. Meer informatie   OK