PRIVACY POLICY

- Versie maart 2018 -

Tijdens de bestelling van onze goederen via onze webshop laat u persoonlijke gegevens achter (naam, adres, e-mail, telefoonnummer, etc.). Deze gegevens hebben wij nu eenmaal nodig voor o.a. het uitvoeren van uw bestelling. In deze policy leggen wij u uit waarom wij persoonlijke gegevens vragen en wat mij ermee doen. Hebt u nog vragen bij het lezen van deze policy, laat het ons dan weten. Lees ook zeker onze cookie policy.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

De gegevens verkregen via onze website worden opgenomen in de bestanden van BVBA SANTUREL INTER, met maatschappelijke zetel te 9250 WAASMUNSTER, Van Eyckpark 4, ingeschreven in het RPR met ondernemingsnummer 0461.393.564 en BTW-nummer BE 0461.393.564. BVBA SANTUREL INTER is dus verantwoordelijk voor de verwerking.

BVBA SANTUREL INTER wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door diens zaakvoerders de heer Anton BUITINK, de heer Dirk VERSTRAETE en de heer Bert VERSTRAETE.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Wij komen aan uw gegevens op verschillende manieren. Ten eerste laat u zelf gegevens achter, bij het plaatsen van uw bestelling. Door het plaatsen van een bestelling, geeft u logischerwijze ook toestemming aan ons om deze gegevens te verwerken en te bewaren. Ten tweede verzamelen wij zelf gegevens door uw bezoek aan onze website. Dit noemt men cookies. Over cookies kan u meer lezen in onze cookie policy. Ten slotte verkrijgen wij ook gegevens via derden.

Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen uw contactgegevens zoals uw adres, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer, faxnummer, etc. We verzamelen ook uw betaalgegevens, zoals uw bankrekeningnummer. Ook via het gebruik van onze website, sociale media, respons per e-mail, cookies, doorklikgegevens, navigatiegegevens en andere technologieën kunnen we gegevens over u verzamelen. Van professionele klanten, leveranciers of bedrijven waarmee we een samenwerkingsverband hebben opgestart, houden we naast de gegevens hierboven vermeld ook de bedrijfsgegevens bij zoals het btw-nummer of ondernemingsnummer, de coördinaten van de contactpersonen van de juridische entiteit (naam, functie, telefoon,…), alsook van de vennoten en/of van de partners van de zaak. Mogelijke interesses waaraan we met onze diensten en activiteiten kunnen tegemoet komen, worden eveneens bijgehouden. Om actief nieuwe klanten te kunnen werven, verzamelen we ook gegevens via externe kanalen zoals adressenbeheerders. Met deze potentiële klanten nemen we vervolgens contact op. Daarna krijgen zij de mogelijkheid om hun gegevens na te kijken, te verbeteren, te wijzigen of ze niet meer te laten gebruiken.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens in de eerste plaats omdat u ons hiervoor toestemming hebt gegeven door het invoeren van uw persoonsgegevens tijdens het bestellingproces en door het aanvinken van een hokje.

Op de tweede plaats verwerken wij uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Zo kunnen wij u bij wijze van voorbeeld een digitale factuur sturen of uw pakket naar het juiste adres versturen. We geven uw gegevens ook aan andere als dit nodig is voor het uitvoeren van de bestelling en de betaling, bijvoorbeeld aan de bezorgdienst en de betalingsdienstverlener.

Op de derde plaats verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de overheid aan ons vraagt om persoonsgegevens door te geven.

Op de vierde plaats verwerken wij uw gegevens omdat dit kader ter behartiging van onze eigen legitieme belangen. Wij gebruiken uw gegevens om u te informeren over promoties, voor direct marketing en eventuele andere commerciële – en marketingdoeleinden.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten en diensten wil ontvangen, kan u zich op elk moment, zonder motivatie, uitschrijven. Dit kan u doen door ons een e-mail te sturen, door dit in uw persoonlijke instellingen aan te geven of door onze klantendienst te contacteren. U kan dit ook doen door in de reclame e-mails te klikken op de uitschrijflink. U zal alleen elektronische direct marketing-communicaties ontvangen als u hiervoor expliciete toestemming hebt gegeven. U kan zich te allen tijde kosteloos uitschrijven op direct marketing-communicaties.

Hoe worden uw persoonsgegevens bewaard?

Alle gegevens die u bij ons achterlaat bewaren wij op een server die beveiligd is, met de modernste technieken. Geven we uw gegevens aan iemand anders, dan eisen we dat die andere net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als wij en ze alleen gebruiken voor het doel waarvoor hij ze heeft gekregen. Mocht u het gevoel hebben dat dit niet gebeurd, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden ten minste net zo lang bewaard als nodig ter uitvoering van de overeenkomst. Nadat de overeenkomst werd beëindigd zullen wij uw gegevens bewaren tot zo lang wij aansprakelijk kunnen worden gesteld, door u of een derde, ingevolgde deze overeenkomst.

Worden uw gegevens aan derde partijen overgedragen?

Wij behandelen de door u op onze vraag verstrekte gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden, met uitzondering van derden die nodig zijn voor het uitvoeren van de bestelling (bv. de bezorgdienst of betalingsdienstverlener) of tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn (bv. om fraude te laten opsporen)

Af en toe doen wij beroep op een externe verwerker. Dit houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken gegevens doorgeven aan derden als wij daar zelf de middelen niet voor hebben. Indien we dit doen, zullen we er altijd op toezien dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. We vragen aan onze verwerkers om uw persoonsgegevens vertrouwelijk en op een veilige manier te behandelen. Zo zal deze verwerker uw gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten uw gegevens gewist worden van zodra die verwerk de opdracht heeft voltooid.

Over welke rechten beschikt u?

U beschikt over een recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens en het recht om aan ons te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. U kan ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, en heeft het recht om tegen de verwerking voor o.a. direct marketing bezwaar te maken. Ten slotte kan u ons ten alle tijden vragen om uw gegevens door te geven aan een door u aangeduide derde (gegevensoverdraagbaarheid).

U kan bovenstaande rechten gratis uitoefenen via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan ons. Wij kunnen u te allen tijde verzoeken om uw identiteit te bewijzen. Indien u wenst dat we uw gegevens wissen, dient u dit ook specifiek te motiveren in uw aanvraag.

Wij beschikken over een termijn van één maand na ontvangst van uw verzoek, om hieraan vervolg aan te geven. Deze termijn kan worden verlengd naar twee maanden afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en/of het aantal verzoeken.

Kan ik mijn toestemming intrekken?

U heeft het recht om uw toestemming, die u gegeven heeft tijdens het bestelproces, te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voor deze intrekking. U kan dit gratis doen mits eenvoudig verzoek aan ons gericht. De intrekking van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van andere rechtmatige doeleinden.

Wat moet ik doen indien ik klachten heb?

Natuurlijk streven wij naar een 100% tevredenheid van onze klanten. Indien u toch een klacht zou hebben over het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kan u terecht bij de gegevens Beschermingsautoriteit (Privacy Commissie): commission@privacycommission.be.

Vragen of opmerkingen?

Indien u vragen heeft over deze privacy policy, kunt u ons contacteren op:

Tel.: +32 52 21 72 39

E-mail: info@santurel.net


© 2021 Santurel | Van Eyckpark 4, 9250 Waasmunster (België) | BE 0461.393.564 | info@santurel.net
nieuwsbrief | verkoopsvoorwaarden | algemene verkoopsvoorwaarden | modelformulier tot herroeping | privacy policy | cookie policy | sitemap Quoted: Websites met méér

Om uw surfervaring te verbeteren maakt Santurel gebruik van cookies. Meer informatie   OK